Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów/Wicedyrektorów Szkół/Placówek


koordynator sieci

Roman Lorens

rlorens@pceik.pl


Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej 


koordynator sieci

Urszula Ewertowska 

uewertowska@pceik.pl 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

koordynator sieci

Dorota Siemaszko - Babij 

dsiemaszko@pceik.pl 


Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej


koordynator sieci

Małgorzata Kozłowska

 mkozlowska@pceik.pl 

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

koordynator sieci

Ryszarda Wiśniewska - Paluch

 rpaluch@pceik.pl


Sieć Współpracy  i Samokształcenia Szkolnych Doradców   Zawodowych


koordynator sieci

Ryszarda Wiśniewska - Paluch

 rpaluch@pceik.pl

 


Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych


koordynator sieci

Anna Kocik

 akocik@pceik.pl 


Sieć Współpracy    i Samodoskonalenia ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

 


koordynator sieci

dr Lidia Sikora

 lsikora@pceik.pl

 Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

koordynator sieci

Marta Richter – Lesicka 

mrichter@pceik.pl   

 


 Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli  Matematyki 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy 


Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Specyfika uczenia się dorosłych w procesie LIFELONG LEARNING

Naukowe poznanie świata - program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Aktywna tablica

 

koordynator sieci

Joanna Palińska

 jpalinska@wp.pl koordynator sieci

Jadwiga Maszorek

 olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl


doradca metodyczny

dr Lidia Sikora

 lsikora@pceik.pldoradca metodyczny

Mirosława Berezowska

 mberezowska@pceik.pl


doradca metodyczny

dr Józef Krawczyk 

 jkrawczyk@pceik.plkonsultant PCEiK

Wiktor Szanin

wszanin@pceik.pl