Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów/Wicedyrektorów Szkół/Placówek


koordynator sieci

Roman Lorens

rlorens@pceik.pl


Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej 


koordynator sieci

Urszula Ewertowska 

uewertowska@pceik.pl 

 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

koordynator sieci

Joanna Szczegodzińska

jszczegodzinska@pceik.plSieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej


koordynator sieci

Małgorzata Kozłowska

 mkozlowska@pceik.pl 

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

koordynator sieci

Ryszarda Wiśniewska - Paluch

 rpaluch@pceik.pl

 


Sieć Współpracy  i Samokształcenia Szkolnych Doradców   Zawodowych


koordynator sieci

Ryszarda Wiśniewska - Paluch

 rpaluch@pceik.pl

 


Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych


koordynator sieci

Anna Kocik

 akocik@pceik.pl

 


Sieć Współpracy    i Samodoskonalenia ds. Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

 


koordynator sieci

dr Lidia Sikora

 lsikora@pceik.pl

 Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

koordynator sieci

Marta Richter – Lesicka 

mrichter@pceik.pl   

 


 Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli  Matematyki 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy 


Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  jako efekt pracy zespołowej nauczycieli.

 

koordynator sieci

Joanna Palińska

 jpalinska@wp.pl koordynator sieci

Jadwiga Maszorek

 olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl


koordynator sieci

dr Lidia Sikora

 lsikora@pceik.pl