Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów/Wicedyrektorów Szkół/Placówek

koordynator sieci

Maria Susidko

msusidko@pceik.pl


 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej 

koordynator sieci

Urszula Ewertowska 

uewertowska@pceik.pl

 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych 

koordynator sieci

Mirosława Berezowska

mberezowska@pceik.pl

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Regionalnej  i Patriotycznej 

koordynator sieci

Małgorzata Kozłowska

 mkozlowska@pceik.pl 

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców

koordynator sieci

Ryszarda Wiśniewska - Paluch

 rpaluch@pceik.pl

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych

koordynator sieci

Marzenna Śliwka

msliwka@pceik.pl

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

koordynator sieci

Anna Kocik

 akocik@pceik.pl

 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Terapeutów 

 

 

koordynator sieci

dr Lidia Sikora

 lsikora@pceik.pl


 Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

koordynator sieci

Marta Richter – Lesicka 

mrichter@pceik.pl   

 

 Sieć Współpracy  i Samokształcenia Nauczycieli ds. Edukacji Wspierającej Nauczanie  Matematyki  


Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Sieć Współpracy  i Samokształcenia Szkolnych     Doradców  Zawodowych

 Nauczanie wielopoziomowe w praktyce 

 koordynator sieci

Leszek Biegasik

 lbiegasik@wp.pl koordynator sieci

Jadwiga Maszorek

 olesnica@olesnica.dbp.wroc.plkoordynator sieci

Ryszarda Wiśniewska - Paluch

 rpaluch@pceik.pl


prowadzący

dr Lidia Sikora

 lsikora@pceik.pl